Diensten

Uiteraard zijn onze consultants inzetbaar om u te helpen bij de implementatie van ons framework en ons platform. Maar ook los van ons framework kunnen wij consultancy-diensten leveren voor het in kaart brengen en inrichten van uw Information Governance.

Met onze expertise in Functioneel Beheer, Identity & Access Management (IAM), Applicatie Portfolio Management (APM), Service Management en Architectuur & Informatievoorziening kunnen wij u bijvoorbeeld helpen op de volgende gebieden:

IAM

APM

Informatiebescherming

Wij kunnen u helpen bij met het opzetten van maturity assessment aan de hand van een flexibel te configureren control framework (ISO, COBIT, ISF, SANS en BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid))

Aan de hand van de gekozen frame works helpen we u om dit met een EquiVario tool in te richten, meetbaar te maken en tracking van evidence vast te leggen.

Informatievoorziening processen

Wij kunnen BISL en ITIL processen een stap verder brengen. Met behulp van een EquiVario assessment tonen we u het niveau van uw procesinrichting dat kan worden afgezet tegen een vooraf besproken benchmark niveau. U kunt dan zelf focus aanbrengen in de verbeterpunten. Een reassessment geeft zicht op de vorderingen.

Software toepassingen

Met onze tooling hebben we het Control IT Now platform gecreëerd waarmee we met behulp van ons EquiVario Governance frame work organisaties hun systemen en processen binnen de informatievoorziening helpen te integreren, te beheren en te controleren.

Op dit platform zijn diverse ICT beheer processen aan te sluiten en daarmee te besturen op integere en actuele informatie. Per proces zijn aanmerkelijke kostenbesparingen te realiseren door onze geïntegreerde benadering in het reduceren van overhead.

Alles op orde en dan de organisatie aanpassen? Bekend fenomeen?

We zijn er mee bekend dat met een organisatieaanpassing veel tijd en kosten gemoeid is en dat na deze aanpassing veel uitvoerende processen frictie hebben in juiste en tijdige uitvoering. Ons platform verzorgt een organisatie aanpassing als een service.

Het Control IT Now platform zorgt ervoor dat uw organisatie flexibel transformeerbaar wordt en uw medewerkers minimaal hinder ondervinden. Daarnaast zorgen wij ervoor dat we compliant blijven en iedereen de juiste autorisaties krijgt of behoudt.

BPO (Business Proces Outsourcing)

Geheel ontzorgen? Wij kunnen een aantal processen voor u als BPO leveren zodat u er verzekerd van bent dat deze compliant zijn en blijven, en draaien op de laagst mogelijke frictiekosten.

Zo kunnen wij de onder het Control IT Now platform vallende systemen voor u beheren (technisch applicatiebeheer) inclusief het dagelijks procesbeheer binnen ‘IGA’ en ‘APM’. Daarnaast kunnen we de periodiek Controle Rapportages aanleveren.

Het beheer van het door ons geïmplementeerde platform kan onder BPO worden ingeregeld. Dit betekent dat het configureren en aansluiten van nieuwe systemen waarbij geen maatwerk nodig is binnen de BPO valt. Hieronder valt ook het ondersteunen bij organisatiewijzigingen (‘De Flexibele Organisatie’). Want wanneer de basis goed is ingeregeld, dan zijn de activiteiten voor ons en u ‘business as usual’.

 • Ad interim HR programma manager

  Ad interim HR programma manager

  Dat is bijzonder, alles is er om de nieuwe organisatiehark van het bedrijf nagenoeg frictie loos door te voeren. Een echte Flexibele organisatie hier…

 • Compliance Officer

  Compliance Officer

  Alles is helder en transparant en zonder veel moeite te verifiëren…

 • Ad-interim manager

  Ad-interim manager

  Ik heb al de nodige jaren bij vele bedrijven gewerkt, maar nog nooit ben ik een bedrijf tegengekomen dat zo in control is als dit bedrijf…

 • Teamleider Informatiemanagement

  Teamleider Informatiemanagement

  Eindelijk een APM-oplossing waarmee ik in control ben en change- en gebruikersmanagement over mijn applicaties adequaat ondersteun…

 • Teamlead IT-Middelen

  Teamlead IT-Middelen

  Ik draai zeker op 98% inname van mijn uitgezette IT-middelen en abonnementen bij uitdienst treden van medewerkers…

 • Business & IT development manager

  Business & IT development manager

  Ingewikkelde materie die simpel en hapklaar gepresenteerd wordt in mijn dashboard...

 • Business gebruiker

  Business gebruiker

  Eenvoudige one stop shopping om toegang te krijgen tot IT-middelen en toegangsrechten...

 • Servicedeskmedewerker

  Servicedeskmedewerker

  Ik kan de klant effectief helpen, alle gegevens en aanvragen zijn transparant…

 • IT Auditor

  IT Auditor

  Robuuste audit trail en de AO/IC gegevens zijn eenvoudig en in samenhang te raadplegen…

 • IAM Manager

  IAM Manager

  Flexibel in te richten RBAC met veel besturingsmogelijkheden en brede functiescheiding (SoD)…

 • Service Manager

  Service Manager

  Door integratie van IGA en APM met onze Service Management processen kunnen we onze klant veel beter bedienen tegen een lagere inspanning...

 • Licentie manager

  Licentie manager

  Een licentie settlement gesprek voeren en vertellen dat we volledig in control zijn? Dat had ik nog niet eerder meegemaakt…

 • IT Controller

  IT Controller

  Op basis van deze gegevensset kan ik keer op keer een goede kostenallocatie van IT middelen uitvoeren voor de business…

EquiVario denkt vanuit businessmodellen, Business- en IT-processen en van daaruit volgt de inrichting van onze tooling

Bedrijfsgegevens

KVK 72049529
BTW 8589.63.954B01
ING Bank NL73INGB 0008 4058 90

Contactgegevens

EquiVario Information Management Solutions B.V.
E-mail: info@equivario.nl
Telefoon: 071-2032096