Skip to main content

Consultancy & Backoffice Services

Uiteraard zijn onze consultants inzetbaar om u te helpen bij de implementatie van ons framework en ons platform. Maar ook los van ons framework kunnen wij consultancy-diensten leveren voor het in kaart brengen en inrichten van uw Information Governance.

Compliance Officer

Compliance Officer

Alles is helder en transparant en zonder veel moeite te verifiëren…

Business & IT development manager

Business & IT development manager

Ingewikkelde materie die simpel en hapklaar gepresenteerd wordt in mijn dashboard...

Business gebruiker

Business gebruiker

Eenvoudige one stop shopping om toegang te krijgen tot IT-middelen en toegangsrechten...

Servicedeskmedewerker

Servicedeskmedewerker

Ik kan de klant effectief helpen, alle gegevens en aanvragen zijn transparant…

IT Auditor

IT Auditor

Robuuste audit trail en de AO/IC gegevens zijn eenvoudig en in samenhang te raadplegen…

IAM Manager

IAM Manager

Met de SollMatrix kunnen we compliant blijven zonder dat we een complex IAM systeem nodig hebben…

Licentie manager

Functioneel Beheerder

Eindelijk af van die bergen spreadsheets voor het onderhouden van de verschillende autorisatiematrices...

  Quick Scan

  Veel trajecten die wij voor klanten uitvoeren starten met het uitvoeren van een quickscan op het gebied van de informatievoorzieining. Daaruit blijkt vaak een hogere ambitie dan in de praktijk haalbaar is. Oorzaak is het ontbreken, of in onvoldoende mate aanwezig zijn, van essentiële componenten. Samen met de klant bepalen we de haalbare ambitie voor over een jaar of twee jaar en vergelijken deze met de beginsituatie. Dit is vaak een startpunt voor het opstellen van een programma van stapsgewijze verbeteringen die in samenhang leiden tot een omgeving met een hoger kwaliteits- en volwassenheidsniveau.

  Met onze expertise in Functioneel Beheer, Identity and Access Management (IAM), Applicatie Portfolio Management (APM), Service Management en Architectuur & Informatievoorziening kunnen wij u bijvoorbeeld helpen op de volgende gebieden:

  Identity and Access Management (IAM)

  APM

  Informatiebescherming

  Wij kunnen u helpen bij met het opzetten van maturity assessment aan de hand van een flexibel te configureren control framework (ISO, COBIT, ISF, SANS en BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid))

  Aan de hand van de gekozen frame works helpen we u om dit met een EquiVario tool in te richten, meetbaar te maken en tracking van evidence vast te leggen.

  Informatievoorziening processen

  Wij kunnen BISL en ITIL processen een stap verder brengen. Met behulp van een EquiVario assessment tonen we u het niveau van uw procesinrichting dat kan worden afgezet tegen een vooraf besproken benchmark niveau. U kunt dan zelf focus aanbrengen in de verbeterpunten. Een reassessment geeft zicht op de vorderingen.

  Software toepassingen

  Met onze tooling hebben we het Control IT Now platform gecreëerd waarmee we met behulp van ons EquiVario Governance framework organisaties hun systemen en processen binnen de informatievoorziening helpen te integreren, te beheren en te controleren.

  Op dit platform zijn diverse ICT beheerprocessen aan te sluiten en daarmee te besturen op integere en actuele informatie. Per proces zijn aanmerkelijke kostenbesparingen te realiseren door onze geïntegreerde benadering in het reduceren van overhead.

  Alles op orde en dan de organisatie aanpassen? Bekend fenomeen?

  We zijn er mee bekend dat met een organisatieaanpassing veel tijd en kosten gepaard gaan en dat na deze aanpassing veel uitvoerende processen frictie ondervinden in juiste en tijdige uitvoering. Ons platform verzorgt een organisatieaanpassing als een service.

  Het Control IT Now platform zorgt ervoor dat uw organisatie flexibel transformeerbaar wordt en uw medewerkers minimaal hinder ondervinden. Daarnaast zorgen wij ervoor dat alles compliant blijft en iedereen de juiste autorisaties krijgt of behoudt.

  BPO (Business Proces Outsourcing)

  Geheel ontzorgen? Wij kunnen een aantal processen voor u als BPO leveren, zodat u er van verzekerd bent dat deze tegen de laagst mogelijke frictiekosten compliant zijn en blijven.

  Uiteraard kunnen wij de onder het Control IT Now platform vallende systemen voor u beheren (technisch applicatiebeheer), inclusief het dagelijks procesbeheer. Daarnaast kunnen we de periodiek Controle Rapportages aanleveren.

  Het beheer van het door ons geïmplementeerde platform kan onder BPO worden ingeregeld. Dit betekent dat het configureren en aansluiten van nieuwe systemen waarbij geen maatwerk nodig is, binnen de BPO valt. Hieronder valt ook het ondersteunen bij organisatiewijzigingen (‘De Flexibele Organisatie’). Want wanneer de basis goed is ingeregeld, zijn de activiteiten voor ons en u ‘business as usual’.

  Hands-on: on demand dienst met online medewerker

  Loopt uw IAM-operatie niet naar wens, stokken autorisatieverzoeken, moeten uw gebruikers te lang wachten op toegang en rechten? Herkent u mogelijke oorzaken als onbeschikbaarheid van medewerkers door langdurige uitval, tijdrovende inzet van uw medewerkers in projecten, operationele IAM-uitvoering als ondergeschoven 'nevenfunctie'?

  Wij kunnen u ontzorgen. Onze online medewerker kan u ondersteunen in:

  • Autorisatiebeheer: operationele uitvoering (queue management: tijdig en juist afhandelen van autorisatieverzoeken);
  • Rolbeheer: operationele inrichting en onderhoud (inrichten van nieuwe en wijzigenvan bestaande rollen)

  EquiVario denkt vanuit businessmodellen, Business- en IT-processen en van daaruit volgt de inrichting van onze tooling