Skip to main content

Kern van wat wij doen

Wij zorgen dat Identity Access Management echt voor uw bedrijf werkt en niet alleen voor uw auditor.

Vanuit een geheel eigen totaalvisie heeft EquiVario meerdere oplossingen ontwikkeld die verder gaan dan alwéér een Identity & Access Management tool (IAM). Onze kracht ligt in ons eigen framework. Ontwikkeld vanuit het perspectief van de business, met als doel die business ‘in control’ te brengen.

De kern van onze visie is het inzicht dat elk bedrijf voor het realiseren van haar plannen afhankelijk is van haar IT Informatievoorziening. Succes valt of staat met de effectiviteit van haar inzetbaarheid. Wij kiezen voor integratie van vele diensten binnen de informatievoorziening. Fundament is de geïntegreerde dataset die alle diensten kan voeden en vooral transformeren. Dit alles wordt door ons framework aantoonbaar compliant uitgevoerd.

Ondersteund door onze software biedt dit framework een functionele, praktisch inzetbare oplossing met IAM als kern. Bij volledige implementatie dekt dit uw hele applicatielandschap en infrastructuur en beschikt u over het fundament voor uw IT-Sourcing strategie.

 • CTO

  Hoe zorg ik voor tijdig opruimen van IT middelen en data?

 • CEO

  Hoe kunnen we onze brondata slim hergebruiken?

 • CTO

  Hoe maak ik de IT kosten inzichtelijk naar de business?

 • CEO

  Hoe zorg ik ervoor dat mijn personeel zelf verantwoordelijkheid kan en wil nemen?

 • Leidinggevende

  Waar geef ik nu eigenlijk akkoord op?

 • Auditor

  Hoe kunnen we zorgen voor een hogere kwaliteit van onze controles met minder inspanning?

 • Leidinggevende

  Wie kan mij helpen om de nieuwe medewerker zo snel mogelijk aan de slag te krijgen?

 • Projectleider

  Waar kan ik de data halen voor het inrichten van mijn systeem?

 • Medewerker

  Kunnen mijn gegevens niet in elk systeem hetzelfde staan?

 • Risk Officer

  Hoe voorkomen we dat oud medewerkers niet meer in onze systemen kunnen?

 • Leidinggevende

  Hebben mijn medewerkers wel de juiste autorisaties?

 • Applicatie eigenaar

  Heb ik wel zoveel licenties nodig?

 • Privacy Officer

  Welke systemen hebben privacy gevoelige data en wie kan erbij?

  Onze achtergrond

  Onze roots liggen in de zorgverzekeringssector van eind jaren negentig. De dynamiek van die omgeving en de drive de klant optimaal te helpen ‘zelf het IT-stuur in handen te nemen’ zijn deel van ons DNA. In deze omgeving vormde zich de basis van het Control IT Now platform.

  Met onze unieke (inside out) positie leverden we meerwaarde bij fusies, overnames en reorganisaties. We werden een effectief instrument binnen een groot financieel concern. Voortdurend anticiperend ondersteunden wij de organisatie bij nieuwe ontwikkelingen. Zo realiseerden wij met Control IT Now als gegevensknooppunt een effectieve ‘bridge’ met de IT-outsourcing én hernieuwde insourcing partijen.

  Flexibel inspelend op nieuwe business-behoeften gaven we onder meer een passend antwoord op de steeds zwaarwegender wet- en regelgeving. Het resultaat: een robuust bewezen platform waarmee grote efficiëntievoordelen worden gerealiseerd in flexibiliteit, compliance en reductie van frictiekosten.

  IGA

  Identity Governance Administration is de regietool waarmee u de voor uw Information Governance relevante gegevens, hun samenhang en de beleidsregels managet. Van medewerkers, functies, accounts, rechten en rollen tot functiescheiding en andere beleidsregels. Manage meer dan alleen Identity & Access.

  APM

  Applicatie Portfolio Manager biedt u een applicatieportfolio administratie die uw Information Governance ondersteunt. Weet welke applicaties uw bedrijf bezit, welke bedrijfsprocessen ze ondersteunen, wie de verantwoordelijke eigenaar is, wat de risicoclassificatie is en nog veel meer.

  Reporting

  Reporting biedt u continu inzicht in de kwaliteit van de Governance Administratie. Reporting rapporteert near real-time afwijking en overschreiding van bedrijfsregels. Stuur waar nodig direct bij en zie waar op basis van rules al automatisch is ingegrepen.

  Data Manager

  Data Manager garandeert consistente en consequente distributie van uw Information Governance gegevens over de aangesloten systemen. Profiteer van de voordelen van één versie van de waarheid binnen die systemen. Vermijd onnodig overtypen van gegevens uit verschillende bronnen.

  • Licentie manager

   Functioneel Beheerder

   Eindelijk af van die bergen spreadsheets voor het onderhouden van de verschillende autorisatiematrices...

  • Business & IT development manager

   Business & IT development manager

   Ingewikkelde materie die simpel en hapklaar gepresenteerd wordt in mijn dashboard...

  • Servicedeskmedewerker

   Servicedeskmedewerker

   Ik kan de klant effectief helpen, alle gegevens en aanvragen zijn transparant…

  • IT Auditor

   IT Auditor

   Robuuste audit trail en de AO/IC gegevens zijn eenvoudig en in samenhang te raadplegen…

  • Compliance Officer

   Compliance Officer

   Alles is helder en transparant en zonder veel moeite te verifiëren…

  • IAM Manager

   IAM Manager

   Met de SollMatrix kunnen we compliant blijven zonder dat we een complex IAM systeem nodig hebben

  • Teamleider Informatiemanagement

   Teamleider Informatiemanagement

   Eindelijk een APM-oplossing waarmee ik in control ben en change- en gebruikersmanagement over mijn applicaties adequaat ondersteun…